Česká asociace Nordic Walking (ČANW) byla založena v říjnu 2003 a za cíl si stanovila rozšířit zájem o Nordic Walking mezi širokou veřejnost, seznámit s tímto novým druhem sportu již aktivní sportovce a vytvořením Nordic Walking center umožnit široké veřejnosti zdravý pohyb v přírodě 365 dní v roce.

V případě zájmu o členství v ČANW stačí vyplnit tuto přihlášku (a zaslat e-mailem, popř. vyplnit formulář níže), která vám otevře dveře k mnoha výhodám a uhradit členský poplatek 230,-Kč (pro organizaci 2.000,-Kč). Pro členy ČANW je připravena speciální nabídka akcí a zároveň slevy na vybavení. Členové ČANW mají například slevu 15 % na výstroj v tomto e-shopu, instruktoři Nordic Walking zde pak mohou 1x ročně objednat 3 kusy (páry) sportovního vybavení se slevou 30 %.

Máte-li zájem o jakékoliv informace, které nenajdete na našich stránkách, napište nám: info@czech-nordicwalking.com. Rádi přivítáme jakékoliv konstruktivní připomínky či nápady.

Podmínky členství: Stanovy

Přihláška ve Wordu ke stažení: Asociace – přihláška

Asociace – přihláška

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Českou asociací Nordic Walking (dále jen ČANW) v souvislosti s mým členstvím a činností v ČANW. Tyto údaje je ČANW oprávněna evidovat i po ukončení mého členství v ČANW. Dále souhlasím s tím, že je ČANW oprávněna uvést poskytnuté osobní údaje do evidence Českého svazu tělesné výchovy, jehož je ČANW členem. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

Odesláním přihlášky do České asociace Nordic Walking stvrzujete, že jste obeznámen/a se Stanovami České asociace Nordic Walking, respektujete jejich jednotlivé paragrafy a budete se jimi podle svého nejlepšího vědomí řídit.