Školení Instruktorů I. stupně je tvořeno 2,5 hodinami teorie a 4 hodinami praxe. Každý dostane k dispozici skripta a může si zapůjčit hole LEKI. Možnost nákupu vybavení NW se slevou a přihlášení do ČANW na místě.

Cena: 1890,- Kč

Touto přihláškou vstupuje zájemce o školení ČANW do smluvního vztahu s občanským sdružením Česká asociace Nordic Walking, (dále jen ČANW). Přihláška je pro zájemce platná a jejím zasláním zároveň vyjadřuje souhlas s platebními podmínkami a účastí na školení ČANW na svou vlastní zodpovědnost. Přihlášky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, až do naplnění kapacity. Jednotlivé přihlášky ČANW nepotvrzuje, účastníci budou pozváni po uzávěrce programu. O případných organizačních změnách budou účastníci informováni minimálně 5 dnů předem.